హైదరాబాద్ నిఘా

హెచ్ సీ యూ నుంచి బయటకు వస్తున్న జింకలు

సైబరాబాద్ : గచ్చిబౌలిలోని హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ అరణ్యం నుంచి తరచు జంతువులు జనారణ్యంలోకి వస్తున్నాయి. వర్సిటీ చుట్టూ ప్రహరీ సక్రమంగా లేకపోవడంతో తరచు మూగ జీవాలు బయటకు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా జింకలు, నెమళ్ళు తరచు వర్సిటీ నుంచి బయటకు వచ్చి మృత్యువాత పడుతున్నాయి. శనివారం సాయంత్రం 4 గంటల ప్రాంతంలో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ వెనుక వైపు ఉన్న గోపన్ పల్లి గ్రామంలోకి ఓ జింక వచ్చింది. సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ లో ఉన్న అడవిలో నుంచి బయట పడిన జింక గోపన్ పల్లి గ్రామంలో ఇళ్ల మధ్య ప్రత్యక్షం అయ్యింది. స్థానికులను చూసి భయంతో పరుగులు పెట్టింది. సువిశాలమైన సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ లో అధిక భాగం దట్టమైన చెట్లతో అడవి ఉంటుంది. ఇందులో జింకలు, నెమళ్ళు, దుప్పిలు, అడవి పందుల వంటి మూగ జీవాలు ఉంటున్నాయి. వర్సిటీ చుట్టూ ప్రహరీ గోడ సక్రమంగా లేకపోవడంతో తరచు మూగ జీవాలు బాహ్య ప్రపంచంలోకి వచ్చి వేటగాళ్ల చేతికి చిక్కి మృత్యువాత పడుతున్నాయి.

Show More

Jagan Reddy

Nigha 24 is the best news portal in Hyderabad maintained by Jagan Reddy, a responsible News Reporter, who is serving the nation by empowering all kinds of people with his writings and bringing the revolution in peoples with his literature.

Related Articles

5 Comments

 1. Downloading “House Party” for Free

  You can download and experience the unique adventure of “House Party” for free by following these steps:

  Visit the Official Website: “House Party” offers a free version of the game on its official website . Navigate to the website to access the free download.

  Download the Game: Click on the “Download Now” or “Get It On Itch.io” button to download the free version of “House Party.”

  Install the Game: Once the download is complete, run the installer and follow the on-screen instructions to install the game on your PC.

  Launch and Begin the Party: After installation, launch “House Party” and jump into the virtual party experience, where your choices will determine the course of the narrative.

  Conclusion

  house party free download offers a unique and interactive storytelling experience that pushes the boundaries of traditional gaming. Whether you’re looking for a blend of humor, drama, and adult themes or simply enjoy making choices that shape a narrative, this game delivers on both fronts.

  By following the steps outlined in this article, you can download “House Party” for free on your PC and immerse yourself in a virtual party like no other. So, prepare to make choices, interact with colorful characters, and experience the unpredictable twists and turns of this unconventional adventure in the world of “House Party.”

 2. Wea re provide RDP Full Admin, Admin rdp, Cheap rdp with Admin Access, full admin rdp, buy admin rdp, cheap rdp, buy rdp with admin access, buy rdp admin, rdp admin access & buy email sender deluxe with Instant setup.

 3. RDP Full Admin provide Cheap RDP with admin Access. Powerful Windows RDP, Admin rdp, Buy rdp with admin access, USA admin rdp, VPS & Dedicated Hosting, SMTP, Business Email & Mail Sender Deluxe with Instant setup & 99.99% Uptime Guarantee.

 4. Admin RDP – Buy Cheap RDP with Full Admin Access, Cheap rdp with admin access, Admin rdp, Cheap RDP with admin Access, Buy rdp with admin access, Full admin rdp, Reliable RDP Server, RDP full admin, rdp windows, rdp server, rdp mac, Cheap rdp admin access, USA admin rdp, Affordable Remote Desktop Connection, linux remote desktop, ubuntu remote desktop, Remote desktop with admin rights, Microsoft Remote Desktop, Microsoft Remote Desktop mac, Remote desktop windows 10, Remote desktop protocol, vps remote desktop, vps hosting, RDP VPS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

We have detected ad blocker on your Browser. Please allow us on for smoother experience. We work hard to deliver the content to you without any cost. Please support us.