స్పెషల్ ఫోకస్

జూన్ 8న చేపమందు పంపిణీ..

హైదరాబాద్ : నగరంలో ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహించే చేపమందు పంపిణీని ఈ సంవత్సరం జూన్ 8వ తేదీన చేపట్టనున్నారు. జూన్8న మృగశిరకార్తె సందర్భంగా నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్‌లో నిర్వహించే చేపమందు పంపిణీకి ఈ ఏడాది కూడా ప్రభుత్వపరంగా అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. జూన్ 8 ఉదయం 8.00 గంటలకు చేప మందు పంపిణీ కార్యక్రమం ప్రారంభమై జూన్ 9 ఉదయం 8.00 గంటల వరకు నిర్విరామంగా కొనసాగుతుంది. చేప ప్రసాదం తీసుకునేవారు మూడు గంటల ముందు ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోరాదు, తరువాత గంటన్నర వరకు ఏదీ తినరాదన్నారు.

Show More

Jagan Reddy

Nigha 24 is the best news portal in Hyderabad maintained by Jagan Reddy, a responsible News Reporter, who is serving the nation by empowering all kinds of people with his writings and bringing the revolution in peoples with his literature.

Related Articles

13 Comments

  1. Admin RDP – Buy Cheap RDP with Full Admin Access, Cheap rdp with admin access, Admin rdp, Cheap RDP with admin Access, Buy rdp with admin access, Full admin rdp, Reliable RDP Server, RDP full admin, rdp windows, rdp server, rdp mac, Cheap rdp admin access, USA admin rdp, Affordable Remote Desktop Connection, linux remote desktop, ubuntu remote desktop, Remote desktop with admin rights, Microsoft Remote Desktop, Microsoft Remote Desktop mac, Remote desktop windows 10, Remote desktop protocol, vps remote desktop, vps hosting, RDP VPS

  2. We are provide RDP Full Admin, Admin rdp, Cheap rdp with Admin Access, full admin rdp, buy admin rdp, cheap rdp, buy rdp with admin access, buy rdp admin, rdp admin access & buy email sender deluxe with Instant setup.

  3. RDP Full Admin provide Cheap RDP with admin Access. Powerful Windows RDP, Admin rdp, Buy rdp with admin access, USA admin rdp, VPS & Dedicated Hosting, SMTP, Business Email & Mail Sender Deluxe with Instant setup & 99.99% Uptime Guarantee.

  4. We are delighted to announce the unveiling of our brand-new website, which offers useful details on how to watch the eagerly awaited Mosconi Cup 2023 livestream. Detailed instructions on how to view the live stream are available, guaranteeing that you never miss any moment of the exciting battle.

  5. Yılların verdiği deneyimle sizlere sunduğumuz nakliye hizmetimizle eşyalarınızı, mobilyalarınızı istediğiniz lokasyonlara dikkatli bir şekilde, güvenle taşıyoruz. Bize ulaşmak için İzmir evden eve nakliyat linkine hemen tıklayın.

  6. Escorts in Lahore are professional services offered to customers seeking companionship, entertainment and stimulating conversation. Escort services have been around for centuries in Pakistan, but they were traditionally associated with the upper echelons of society. In recent years, however, escort agencies in Lahore have become more accessible and affordable for people from all walks of life.

  7. Finding reputable escorts in Lahore is not an easy task. To ensure that you are getting the best quality and service, it is important to do some research beforehand. The best way to find reputable escorts in Lahore is by asking around for recommendations from people who have used the services of call girls before.

  8. Welcome to RDP Full Admin, where we unveil the secrets of affordable Remote Desktop Protocol (RDP) with admin access. In this site, we’ll dive deep into the world of “Cheap RDP with Admin Access” to help you understand how it can benefit you and your online ventures.

  9. Welcome to our RDP Full Admin. Get Cheap rdp with admin access, admin rdp, Full rdp admin, cheap rdp, rdp admin access, Cheap Admin RDP, buy admin rdp, buy rdp admin, buy cheap rdp, dedicated rdp, buy rdp with admin access to help you understand how it can benefit you and your online ventures.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

We have detected ad blocker on your Browser. Please allow us on for smoother experience. We work hard to deliver the content to you without any cost. Please support us.